Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Vid ankomst konstaterar man att en större lokal är rökfylld. Svårorienterade stora lokaler. Förstärkning begärs från Tomelilla, Sjöbo, Jägersro från Malmö samt ledningsbefäl från Malmö. Rökdykning påbörjas samt trycksätter angränsande utrymmen för att förhindra rök och brandspridning till dessa. Rökdykare lokaliserar branden till en maskin som producerar granulat. Branden släcks och rökventilering påbörjas av lokalerna. Samtliga resurser är insatta i räddningsarbetet. Efter avslutad räddningstjänst kommer restvärdesledare till plats och etablerar kontakt med representant för Polykemi.

Lämna ett svar