Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla och yttre befäl larmas still ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats kopplar bort den felande detektorn.

Lämna ett svar