Automatiskt brandlarm.

Station Lövestad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning. Räddningstjänst hjälper till med vädring. Återställer sedan larmet och informerar personal på plats.

Lämna ett svar