Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som som visar sig utlöst på grund av glömd mat i en mikrougn vid ett personalutrymme. Kontroll, ventilation och återställning. Anläggningsskötare kommer till platsen.

Lämna ett svar