Automatiskt brandlarm St. Herrestad

Station Ystad och yttre befäl larmas till Solbackens Servicehus på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll, återställning och information till fastighetsägare och anläggningsskötare.