Trafikolycka

Station Vollsjö åker på en trafikolycka singel på Alestadsvägen. En personbil som av okänd anledning gått av vägen. Ensam förare av personbilen tas omhand av ambulanspersonal. Räddningstjänsten lämnar utan vidare åtgärd.

Läs mer

Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på Dag Hammarskjölds väg i Ystad. Tre personbilar inblandade i olyckan varav två i frontalkollision. Två personer förs med ambulans till Ystad lasarett. Under räddnings och bärgningsarbetet var vägen avstängd i östergående i ca 1,5 tim.

Läs mer

Trafikolycka

Station Sjöbo, yttre befäl, polis och 2 st. ambulanser larmas till en trafikolycka där en personbil kört på en häst. Kollisionen är mycket kraftig och hästen avlider på platsen. Taket på fordonet fläks upp i kollisionen och chauffören som är ensam i fordonet får skärskador i ansikte och på händerna men är hela tiden vid medvetande. Räddningtjänsten klipper av en del av dörrstolpen för att göra ett säkert uttag av den skadade som sedan förs med ambulans till Lunds lasarett. Vägen saneras och under räddningsarbetet är vägen helt avstängd och trafiken leds om. Räddningsarbetet avslutas kl. 21:00.

Läs mer

Brand i byggnad

Stationerna Sjöbo och Ystad, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i en villa. Det ska enligt uppringare ryka runt skorstenen på en skånelänga. Vid framkomst friläggs takpannor och temperaturkontroller görs med värmekamera. Det konstateras att det är ett överloppsrör till fastighetens expansionskärl för värmesystemet som gått sönder varpå vattenånga tränger ut under takpannorna så det ser ut som brandrök. Trycket i värmesystemet sänks och ärendet överlämnas till nyttjanderättshavaren.

Läs mer