Att drabbas av en olycka.

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra. Det finna några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i. Eftersom vi framförallt möter bränder och trafikolyckor i vårt dagliga arbete har vi valt att beskriva dessa lite utförligare.

 

Läs mer i vår folder: Efter olyckan