Arbetsplatsolycka Onslunda

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en arbetsplatsolycka utanför Onslunda. Bistår ambulans i omhändertagandet av den skadade.