Annat ärende Vollsjö

Station Vollsjö och FIP-befälet Sjöbo samverkar med polis och ambulans i ett ärende i Vollsjö.