Ambulansassistans. Onslunda.

Station Tomelilla larmas på ambulansassistans. Hjälper ambulanspersonalen med omhändertagandet.