Ambulansassistans Ale stenar

Station Ystad larmas till att assistera ambulanspersonal i ett sjukvårdsärende. Under framkörning avbryts insatsen och styrkan dirigeras för att bistå polis i ett ärende.