Aktuellt

Råd i vintertider:

Såhär i vintertider med mycket snö får vi många frågor framförallt gällande istappar som riskerar att falla ner och skada människor samt nödutgångar som blockerats av snömassor. Ansvaret för att ingen kommer till skada är fastighetsägarnas och då det gäller istappar handlar det i första hand om att spärra av farliga platser där is eller snö riskerar att rasa från taket och i andra hand att få ner isen.

 

Nödutgångar skall alltid vara tillgängliga (lätt öppningsbara) då det bedrivs någon form av verksamhet. Som fastighetsägare eller användare är man skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och däri bör rutiner för att hålla nödutgångar tillgängliga finnas dokumenterade.