a

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sjöbo simanläggning. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av städning.