a

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sandbäcksskolan. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst. Anläggningsägare kommer till plats och övertar ärendet.