Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Bronsgatan. Ingen brand. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.