Station Borrby/Löderup samr Yttre befäl åker till Skillinge hamn där en mindre trålare har rök i båten efter att batteriet exploderat. Ingen brand vid framkomst men stark lukt av svavelsyra från batteriet. Batteriet tas ut och båten ventileras. Ägare ombedes ta kontakt med sitt försäkringsbolag.