Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Purus. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.