Station Ystad åker på soteld. Kontroll och rensning. av skorsten. Ägare övertar ansvar efter avslutad räddningstjänst.