Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Kriminalvårdsanstalten. Ingen brand. Larmet utlöst av ånga från matlagning. Återställning av larmet.