Samtal till Yttre befäl 2080 från SOS om eventuellt oljeutsläpp utanför stenshuvud kustremsa. Kustbevakningen vill ha kontakt med Yttre befäl 2080. Flera uppringare till SOS angående misstanke om olja i havet. Kustbevakningens flyg har varit på plats och tror det är pollen/frömjöl, men ej säkra. Sjöräddningen i Kivik bistår kustbevakningen i ärendet. Ingen olja i havet utan pollen/frömjöl som man misstänkte från början.