Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Berghusaskolan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av ånga från matlagning. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.