Direktionen

Direktion 015

Ledamöter:

Direktionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Varje medlemskommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Direktionens ordinarie medlemmar är:
Jan Vokoun Simrishamn (S), Håkan Rosenkvist Simrishamn (M), Bertil Borgström Ystad (M), Berth Andersson Ystad (S), Torgny Larsson Tomelilla (S), Eva Carnbrand Tomelilla (M), Christer Hovbrand Sjöbo (S) och Johan Söderlin Sjöbo (SJP).

Ersättare:
Jarl Kemnefeldt Simrishamn (M) Johan Niss Simrishamn (MP), Lennart Johansson Ystad (M), Nils-Evert Erlandsson Ystad (C), Peter Boström Tomelilla (S), Fatlum Avdullahu Tomelilla (C), Gull-Britt Kristersson Sjöbo (S) och Lars Lundberg Sjöbo (KD).

Direktionens ordförande är Jan Vokoun Simrishamn (S) och vice ordförande är Bertil Borgström Ystad (M).

Direktionsprotokoll

Protokoll Direktionsprotokoll-140303 Direktionsprotokoll-140512 Direktionsprotokoll-140523 Direktionsprotokoll-141006 Direktionsprotokoll-141124 Direktionsprotokoll-150204 Direktionsprotokoll-150323 Direktionsprotokoll-150427 Direktionsprotokoll-150615 Direktionsprotokoll-150928 Direktionsprotokoll 151130 Direktionsprotokoll 151210 Direktionsprotokoll 160125 Direktionsprotokoll 160321 Direktionsprotokoll-160613