Brandsäkerhet

Här kan du hitta sidor för företag och organisationer som förtydligar Räddningstjänsten SÖRFs rekommendationer.
Här finns t.ex. råd och tips gällande systematiskt brandskydd för dig som företagare eller organisation.

images

Gasolhantering

Här kan du ladda ner mer information om hantering av gasol. MSB Gasol i skolor Handbok om tillstånd till hantering

Campingplatser

Alla campingplatser ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Personal kan hantera släckutrustning och har