Fortsatt eldningsförbud i SÖRF´s kommuner

 

Från onsdag 23 maj och tillsvidare råder eldningsförbud utomhus i SÖRF:s kommuner (Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo).

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och orsakar en brand.

Vid grillning på fasta grillplatser, allmänna platser och i parker, så är den som grillar ansvarig

och skall se till att elden inte sprider sig och orsakar en brand.

Det är tillåtet att använda fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken.

Vid hemmagrillning är fastighetsägaren ansvarig enligt Lagen om skydd mot olyckor LSO 2003:778.

Om en brand uppstår vid hemmagrillning och branden sprider sig, kan fastighetsägaren bli anmäld av polisen för allmänfarlig vårdslöshet.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Den senaste tidens varma och torra väderlek har gjort att det är väldigt torrt på många håll i södra Skåne och andra delar av landet. Beslutet om eldningsförbud baseras på prognoser till och med 10 juni 2018.

Följ läget på:

www.smhi.se

www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/