Brand ute Möllers mosse Sjöbo

FIP-befälet Sjöbo åker till Möllers mosse för kontroll av mindre brand utomhus. Personer på plats har släckt branden som var av mindre omfattning då FIP-befälet kommer till platsen.