Beslut om föreskrift om ändrat eldningsförbud i Skåne län

Läs länsstyrelsens ändrade beslut gällande förbud mot eldning i Skåne län här nedan.

Eldningsförbud_180813

Förtydligande till Länsstyrelsens beslut vad gäller grillning:

Campingplats – tillåtet.

Terrassvärmare – tillåtet.

Innegård – tillåtet.

 Sen ska alla dessa tre följa restriktionerna för grillning/eldning på egen tomt eller vid yrkesmässig matlagning.