Trafikolycka

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka på väg 11 i höjd med Anklam. En personbil har av okänd anledning kört in i vajerräcket. Olyckan är av mindre omfattning, så styrkan från Sjöbo röjer upp på platsen och ambulanspersonalen tar hand om föraren.

Läs mer

Brand i byggnad

Station Borrby, Simrishamn och yttre befäl larmas till ett flyktingboende i Östra Hoby där man haft brand i kök. Väl på plats kan man konstatera att branden på spisen är släckt men att en av dom boende är brännskadad. Den skadade förs med ambulans till sjukhus. Kontroll görs i fastigheten med värmekamera för att kontrollera att ingen spridning föreligger.

Läs mer

Brand i byggnad

Station Borrby, Simrishamn och yttre befäl larmas till ett flyktingboende i Östra Hoby där man haft brand i kök. Väl på plats kan man konstatera att branden på spisen är släckt men att en av dom boende är brännskadad. Den skadade förs med ambulans till sjukhus. Kontroll görs i fastigheten med värmekamera för att kontrollera att ingen spridning föreligger.

Läs mer