Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl, ambulans och polis larmas till en trafikolycka där en lastbil kört in under ett skärmtak av betong och kilats fast. Ingen människa skadas i olyckan. Räddningstjänsten säkrar och kontrollerar olycksplatsen som spärras av. Hamnens tjänsteman i beredskap informeras. Åkeriets representant är på plats och räddningstjänsten överlämnar ärendet efter samverkan med fastighetsägare, åkeriägare och hamnens personal.

Läs mer

Brand i byggnad.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Rök i fastigheten. Hade startat sin pelletspanna en stund tidigare. Vid räddningstjänsten framkomst hade ägaren till fastigheten stängt pelletspannan. Öppnar upp så röken vädras ut. Gör kontroller med värmekamera. Ingen förhöjd värme. Kontakt kommer tas med sotare under morgondagen för brandskyddskontroll. Hyresgästen bevakar efter räddningstjänsten lämnat.

Läs mer