Brand ute

Station Lövetsad, Vollsjö, tankenhet från Äsperöd samt yttre befäl larmas till en brand på ett sädesfält. Vid ankomst är branden släckt av folk på platsen. Orsak till branden är att halm blåst upp i en kraftledning och i samband med gnistbildning antänt halmen. Eon kallas till platsen då där är mer halm kvar i kraftledningen, vilket dom får åtgärda.

Läs mer