Brand i byggnad

Station Simrishamn, yttre befäl samt förstärkning med skärsläckarenhet från station Ystad, larmas till en brand i villa i Ö Vemmerlöv. Under renoveringsarbete får man en mindre brand i trossbotten. Efter ca 1½ timme har man frilagt den berörda golvytan och släckt branden. Restvärdesgruppen från Lövestad kommer till platsen och påbörjar akut sanering efter branden.

Läs mer

Trafikolycka

Station Ystad, Skurup samt yttre befäl larmas till en trafikolycka på E65 söder om Marsvinsholm. En personbil som av okänd anledning kört in i vajerräcket. Inga personskador i samband med olyckan utan endast skador på fordon och vajer. Station Skurup återkallas innan framkomst och station Ystad rensar vägbanan innan man kan återgå. Vägen avstängd ca 10 min då man rensar den från fordonsdelar.

Läs mer