Trafikolycka.

Station Tomelilla, Simrishamn och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Tre personbilar inblandade i olyckan. Räddningstjänsten säkrar olycksplaten och tar hand om de inblandade tills ambulans anländer. Sanerar sedan vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade från platsen.

Läs mer

Trafikolycka.

Station Vollsjö larmas till en trafikolycka. Traktor som kört ner i en damm. Personen tagit sig ur traktorn själv och förs med ambulans till sjukhus för observation. Räddningstjänst får hjälp med upptagandet av traktorn. Inget synligt läckage, men lägger ut läns under arbetet.

Läs mer