Trafikolycka

Station Ystad, yttre befäl, 3 st. ambulanser och polis larmas till en trafikolycka där en mindre lastbil kört snett in i framskärmen på en skåpbil. 3 st. personer är inblandade och ute ur fordonen vid räddnindstjänstens framkomst. Under räddnings- och saneringsarbetet är östergående körfält avstängt för trafik under 20 min. Inga personer behöver medfölja till sjukhus.

Läs mer

Brand ute

Station Borrby och räddningsvärnet i Skillinge larmas till en brand ute. Vid framkomst konstateras att det är en eldning av trädgårdsavfall och räddningstjänsten påtalar att det är synnerligen olämpligt att elda efter mörkrets inbrott. Personen ombedes att omedelbart släcka elden. Räddningstjänsten återgår.

Läs mer

Trafikolycka mindre

Station Simrishamn larmas till en trafikolycka där en mopedist kört in i en stillastående personbil. Vid räddningstjänstens framkomst sitter mopedisten på vägen och klagar över smärtor i ländrygg och över bröstkorgen. Räddningstjänste säkrar olycksplatsen, stänger av vägen och omhändertar mopedisten i väntan på ambulans. Mopedisten förs med ambulans till Ystad lasarett för kontroll av sina skador.

Läs mer