Brand på återvinningsanläggning

Station Sjöbo larmas till förmodad brand i container på återviningsanläggningen i Sjöbo. Vid Befälet 5060:s framkomst visar det sig vara en storbrand i en stor sophög cirka 50 meter lång, 30 meter bred och 10 meter hög.Kraftig brand samt kraftig rökutveckling . Förstärkning från Ystad,Vollsjö, Yttre befäl samt värn från Bjärsjölagård, Klasaröd, Äsperöd samt Gärsnäs. Inriktning blir att förhindra brandspridning till intilliggande skrotupplag.Räddningstjänsten fortsätter hela kvällen och natten. Avlösning från Veberöd, Höjdenhet från Simrishamn och Tomelilla under kvällen och natten. Miljörvr-ledare,Sydvatten och representant från Miljökontoret på plats för bedömning.

Läs mer

Passning

Station Tomelilla åker in till Ystad för att hålla beredskapen när Ystad är på brand i Sjöbo. Station Tomelilla får då larm gällande automatiskt brandlarm på lasarettet i Ystad. Oklar anledning till att larmet utlöast.Trolig orsak är värmen. K-man kommer till platsen.Återställning av larmet.

Läs mer