Trafikolycka

Stationerna Sjöbo och Lövestad, yttre befäl, 2 ambulanser och polis larmas till en trafikolycka. Inledningsvis inkommer uppgifter om att personer ska vara kvar i fordonet, oklart om de är fastklämda. Vid framkomst ligger en personbil på sidan efter att ha rullat runt. I bilen finns föraren och en hund, de är inte fastklämda men utan möjlighet att ta sig ut. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av. Föraren och hunden tas ut, till synes utan fysiska skador. Föraren förs med ambulans till Ystad lasarett för kontroll och hunden omhändertas av en förbipasserande vän. Polis på plats ombesörjer bärgning av fordonet och vidare utredning av olyckan.

Läs mer

Brand ute – fordon

Station Sjöbo med förstärkning tankenheter från Tomelilla, yttre befäl och polis larmas till brand i en skogsmaskin. Vid framkomst är föraren ute ur fordonet och det brinner kraftigt i motorutrymmet. Branden dämpas med handbrandsläckare av pulver och skum för att sedan bekämpas helt med skum och vatten från släckbil. Det rinner ut en mindre mängd diesel som blandas med släckvattnet rinner ner i diket. Miljörestvärdesledare, representant från Sydvatten, väghållare och miljösaneringsföretag kontaktas och kommer till platsen. Tungbärgare för bärgning av fordonet beställs och kommer till platsen tillsammans med mekaniker för att hjälpa till med att förflytta maskinen. Väghållaren och miljösaneringsföretag kommer från midnatt att suga upp vatten från diket, gräva av ett ytskikt av diket och eventuellt ta prover för ytterligare sanering av jordmassorna. Under släck- och bärgningsarbetet är vägen delvis avstängd och lättare fordon leds om via en mindre väg.

Läs mer