Brand ute

Station Tomelilla larmas till en brand ute. Förbipasserande bilist ser att det brinner ca: 150 meter från vägen. Vid räddningstjänstens framkomst konstateras att det är ett upplag av grenar och trädgårdsavfall som brinner. Branden släcks snabbt och polisen övertar ärendet.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Stationerna Ystad och Skurup, yttre befäl, ett flertal ambulanser och polisresurser larmas till en trafikolycka – sidokollision där minst 8 st. personer ska vara inblandade. Vid framkomst är alla personerna ute ur fordonen men en av dessa ligger på marken. Det finns fordonsdelar utspridda över ett stort område. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningarna. Resursbehovet omvärderas och station Skurup och ett antal ambulanser kan återgå. Totalt förs 3 av de 8 st. personerna in till sjukhus med lättare personskador. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 45 min.

Läs mer

Trafikolycka.

Station Tomelilla blir larmade på en trafikolycka i Sälshögskorset. Två bilar inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper ambulanspersonalen med omhändertagandet. Polis kommer till platsen och utreder olyckan och ombesörjer så bilarna blir bärgade från platsen.

Läs mer