Trafikolycka.

Station Tomelilla larmas till en trafikolycka, sidokollision. Fyra personer inblandade. Räddningstjänsten är behjälpliga till ambulanspersonalen med omhändertagandet. Sanerar sedan vägbanan från glas och plastdetaljer. Polis på plats som tar över för utredning av olyckan.

Läs mer

Brand ute – fordon.

Station Lövestad, Vollsjö, tankenheter från värnen i Klasaröd, Äsperöd och yttre befäl larmas till brand i traktor. Branden släcks ner. Kontakt tas med Miljörestvärdesledare och miljöförbundet som kommer till platsen för diesel och hydraulolja runnit ut i marken efter branden. Väghållaren kommer till platsen för gräva bort utsläppet. Ägaren ordnar så traktorn blir bärgad från platsen.

Läs mer

Trafikolycka.

Station Sjöbo larmas på en en trafikolycka. Fem personbilar inblandade, påkörning vid köbildning. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper till med trafikdirigering. Sanerar sedan platsen och lämnar över till polis för utredning av olyckan.

Läs mer