Brand i byggnad

Enligt uppringare till SOS slår det lågor ut en fläkt/skorsten på taket. När styrkan från Ystad kommer till adressen har branden slocknat men de ryker onormalt mycket ur skorstenen. Med hjälp av höjdfordon kontrollerar räddningstjänsten rökkanalen samtidigt som kontroll och lämpning av den öppnaspisen görs invändigt. Efter att räddningstjänsten kontollerat murstocken med värmekamera från bottenvåning upp till talet kan insatsen avslutas 13:40. Räddningstjänst från Ystad, Tomelilla, Skurup, Yttre befäl samt polis och ambulans deltog i arbetet.

Läs mer