Utsläpp farligt ämne

Räddningstjänsten får samtal om att det finns olja i vattnet i småbåtshamnen. Yttre befäl åker till platsen och samtalar med uppringaren. Ett oljeskimmer konstateras i östra delen av småbåtshamnen. Bedömning att det inte är en akut händelse. Källan till utsläppet kan inte hittas och det föranleder inte någon åtgärd av räddningstjänsten. Miljöförbund och kommun informeras samt kontakt tas med kustbevakningen. Ny bedömning kommer att göras av kommunen efter helgen.

Läs mer

Trafikolycka singel

Station Lövestad larmas till en trafikolycka singel där en personbil med tre personer kört av vägen och slagit runt. Alla är ute ur fordonet vid räddningstjänstens framkomst. En person klagar över smärtor i nacken. Olycksplatsen säkras och personerna omhändertas i väntan på ambulans. Samtliga förs till sjukhus för kontroll. Polis på plats för vidare utredning.

Läs mer