Brand i byggnad

Station Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Yttre befäl från Ystad och Lund samt tankenheter från Äsperöd och Gärsnäs åker på brand i villa. Två sammanbyggda villor i vinkel där en av villorna tagit eld. Kraftig brand med gnistregn när första enhet kommer till plats. Villan som brinner är under renovering medan den andra villan är bebodd. Räddningstjänsten inriktar sig på att rädda villan som är bebodd samt förhindra brandspridning till närliggande fastigheter. Detta lyckas. Rvr ledare kommer till plats och etablerar kontakt med ägarna. Efter avslutad räddningstjänst kommer efterbevakning av villan att fortgå.

Läs mer

Brand i kolonistuga

Station Simrishamn som är på passning i Tomelilla larmas till Ystad där en kolonistuga brinner. Kraftig brand när räddningstjänsten kommer till plats. Hotar kontaktledning till järnvägen. Trafikstopp begärs under räddningsinsatsen. Efter avslutad räddningstjänst tar polisen över ärendet. Spärrar av och inväntar en teknisk undersökning av platsen.

Läs mer

Brand i byggnad.

Station Ystad, Tomelilla och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Brinner i lådor där man förvarar ved. Vid räddningstjänstens framkomst har en granne gjort ett rådigt ingripande och släckt branden genom att lägga över en filt och dämpat branden, därefter släckt med en pulversläckare. Räddningstjänstens uppgift blir att göra akut restvärde genom att ventilera ut röken. Kontakt tas med restvärdesledare. Station Lövestad kallas till platsen för insättande av ”rökätare”. Polis utreder orsaken till branden.

Läs mer