Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till servicehuset Göken. När Yttre befäl 2080 kommer till plats konstateras röklukt från lägenhet på plan två. Rökdykare tar sig in i lägenheten där man kan konstatera bränd mat på spis. En person befinner sig i lägenheten och hjälps ut av rökdykare. Ambulans kommer till plats och undersöker personen. Personen kvarstannar på plats. Räddningstjänsten påbörjar akut restvärde för att ventilera ut röken från fastigheten.

Läs mer