Brand i byggnad

Station Sjöbo, Vollsjö/Lövestad, Ystad samt värnet från Bjärsjölagård kallas åter till platsen där det under kvällen brunnit i en ladugård. Nu har branden tagit ny fart och det har brunnit igenom taket. När räddningstjänst från Sjöbo kommer till plats slår man snabbt ner branden och får kontroll över denna. Styrkor som är på väg återkallas. Räddningstjänsten från Sjöbo frilägger taket genom att plocka ner takpannor samt vattenbegjuter under tiden. Kontroll med värmekamera görs innan räddningstjänsten avslutas. Ärendet lämnas över till ägaren. Befälet i Sjöbo kommer att titta till brandplatsen under föremiddagen.

Läs mer

Brand ute – fordon/Buss.

Station Simrishamn, Borrby, Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till brand i gasbuss med spridning mot fastigheter och personbil. Vid räddningstjänstens framkomst brinner bussen kraftigt och lågor slår emot en personbil som antänts och värmespridning mot två fastigheter. Personbilen släcks snabbt och kylning av fastigheter. Bussen släcks därefter. Bussbolaget ombesörjer bärgning av bussen. Restvärdesledare kommer till platsen för kontakt med de skadedrabbade och gatujouren kommer också till platsen för sopning och suga upp eventuell hydraulolja i dagvattenbrunnar. Polis på plats och utreder.

Läs mer