Trafikolycka

Två personbilar som kolliderat, totalt två personer inblandade. Station Tomelilla, Yttre befäl, polis och ambulans larmas till platsen. Räddningstjänsten säkrar platsen och är behjälpliga med omhändertagandet av patienterna, därefter saneras vägbanan. Ärendet lämnas över till polisen för utredning och bärgning av fordonen.

Läs mer

Brand ute – fordon

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till en fordonsbrand intill en fastighet. Under framkörning inkommer uppgifter att det kan vara spridningsrisk till omgivningen men vid framkomst konstateras att flerfamiljshuset aldrig är hotat då det finns en mur mellan bilen och huset. Branden i bilen släcks snabbt ned. Kontroller görs med värmekamera och de boende väcks upp för att säkerställa att det inte kommit in rök i lägenheterna. Polis på plats för vidare utredning.

Läs mer