Trafikolycka singel

Stationerna Ystad, Borrby, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en singelolycka där en personbil kört av vägen och slagit runt. Vid framkomst är den ensamma föraren ute ur fordonet. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och är behjälpliga till ambulanspersonalen. Under räddningsarbetet är vägen helt avstängd under 20 min. Den skadade chauffören förs med ambulans till Ystads lasarett.

Läs mer

Brand i byggnad – Soteld

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en soteld. Förbipasserande har sett lågor slå ut ur skorstenen på en fastighet. Räddningstjänsten lodar murstocken samt genomför temperaturkontroller med värmekamera. Fastighetsägaren som var hemma beläggs med eldningsförbud och ombedes koppla över till annan värmekälla. Sotare informeras och åtgärdar murstocken kommande vardag.

Läs mer