Trafikolycka.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, påkörning bakifrån. Två personbilar inblandade. Räddningstjänstens uppgift blev att säkra olycksplatsen. Kontroll av de inblandade tillsammans med ambulanspersonal. Sanerar därefter olycksplatsen. Polis utreder olyckan.

Läs mer

Brand i byggnad.

Station Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad, flerfamiljshus. En lägenhetsinnehavare som känner att det luktar bränt och larmar. Räddningstjänsten kontrollerar lägenheten. Kaffekokare som är överhettad. Öppnar upp fönster i lägenheten och trapphus för ventilering. Lämnar sedan över till lägenhetsinnehavaren.

Läs mer