Brand i byggnad – Industri

Stationerna Tomelilla, Ystad, Sjöbo, räddningsvärnet i Äsperöd, yttre befäl och ledningsstöd från Lund larmas till en brand i snickeri. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och har börjat brinna igenom taket på 1 1/2 plans byggnaden som innehåller pannrum och förråd. Det föreligger stor spridningsrisk till angränsande byggnader och inriktningen blir att skydda dessa. Byggnaden på 200 kvm som brinner får brinna ned under kontrollerade former. Ingen människa eller djur skadas i branden. Räddningstjänst avslutas kl:09:30.

Läs mer

Brand i byggnad.

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl blir larmade till samma adress som tidigare. Ägarna som är på plats upptäcker rök i en av lokalerna och larmar. Finns en kulvert där värmerören är i förbindelse med byggnaden som brunnit tidigare imorse. I denna kulvert upptäcks en mindre brand. Släcks snabbt ner. Kontroll görs med värmekamera och lämnar sedan över till ägarna som fortsätter bevaka platsen.

Läs mer