översvämningar/vattenskador

Räddningstjänsten SÖRF har under det gångna dygnet hanterat ett 20-tal översvämningar/vattenskador i och i anslutning till fastigheter. Större delen av ärendena vägleddes via telefon där Yttre Befäl och Larmbefäl informerade den hjälpsökande att ta kontakt med sitt försäkringsbolag, införskaffa dränkbarpump, leda bort vattnet från fastigheten m.m. Vi har också löpande informerat berörda kommuner om vattenläget runtom i upptagningsområdet för att påskynda hjälp till de värst drabbade områdena. Vid de tillfällena Räddningstjänsten gjort en fysisk insats har vattnet konstant stigit i byggnaderna och hotat slå ut el/värmesystem och varit på väg att förstöra stora materiella värden.

Läs mer

Trafikolycka

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till en trafikolycka där ett släp med kreatur kommit utanför vägen och hotar att välta. Vid framkomst lutar släpet kraftigt och en kviga ligger utanför. Inne i släpet finns ytterligare 7 st. kvigor som ligger fastklämda mot varandra och med benen utanför vagnen. Hela sidan och taket på släpet hotar att rämna. Ekipaget säkras genom hjälpsamma grannar och 2 st. lastmaskiner, en på varje sida. Efter att ha fått undan 2 kvigor kan släpet sakta rätas upp på vägen och de andra kvigorna kan tas ut. Ingen människa skadas och lyckligtvis kan alla kvigor ledas upp till ladugården där en veterinär kontrollerar dem. Under räddningsarbetet är norrgående körfält avstängt i ca: 2 timmar och trafiken leds om. Räddningstjänst avslutas kl. 20:10.

Läs mer