Trafikolycka

Personbil med ensam förare som kört av vägen. Styrkan från Ystad och räddningsvärnet från Köpingebro säkrar olyckplatsen. Den lindrigt skadade föraren tas om hand av ambulanspersonal. Ärendet lämnas senare över till polisen för bärgning av fordonet och utredning av olyckan.

Läs mer

Brand i byggnad

Station Borrby, Ystad, tankbil från värnet i Glemmingebro samt yttre befäl larmas till Löderups strandbad på en brand i ett fritidshus. Branden startar i anslutning till uthus på tomten och hotar initialt att spridas vidare in i bostadshuset. Fastighetsägaren och personal från en intilliggande restaurang har lyckats dämpa branden med vattenslang och brandsläckare på ett föredömligt sätt. Vid räddningstjänstens ankomst påbörjas friläggning av fasad och tak för att kunna släcka branden helt. Kl 18.10 lämnar räddningstjänsten och ägaren skall bevaka under kvällen.

Läs mer