Brand i byggnad

Rivningsarbete av ödehus där man valt att elda upp delar av byggnaden, detta syns på långt håll. Styrkor från Lövestad och Vollsjö samt Yttre befäl larmas till platsen. Räddningstjänsten dämpar branden som p.g.a. vändandevind hotar intilliggande byggnad och lämnar därefter över ansvaret till rivningsfirman. Polis på plats för utredning.

Läs mer

Trafikolycka

Personbil med totalt tre personer som kört av vägen. När Styrkan från Vollsjö kommer till platsen har alla inblandade tagit sig ur fordonet. Räddningstjänst säkrar olycksplatsen och ambulanspersonalen kontrollerar patienterna. Polis på plats för utredning.

Läs mer