Trafikolycka

Station Ystad samt räddningsvärnet från Glemmingebro åker på trafikolycka mellan två personbilar i Kabusakorset. Två personer skadas och förs till sjukhus för vård. Sanering och renspolning av vägbanan. Polis till plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.

Läs mer

Trafikolycka

Station Ystad , Skurup samt Yttre befäl från Ystad åker på trafikolycka singel i höjd med avfarten Katslösa. Personbil som gått in i vajerräcke. Ytterligare en bil i motsatta körriktning kör över utspridda bildelar och får bärgas från platsen. Totalt tre personer involverade i olyckan. Sanering och renspolning av vägbana. Trafikverket kontaktad. Polis på plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.

Läs mer