Trafikolycka flera fordon

Station Sjöbo larmas som förstärkningsstation till station Veberöd på en trafikolycka där tre personbilar med totalt sex personer är inblandade. Fyra personer förs till sjukhus varav en person har allvarliga skador. Station Sjöbo bistår räddningstjänsten Syd och ambulanssjukvården på olycksplatsen. När de precis är färdiga att återgå till station inkommer ytterligare ett larm.

Läs mer

Brand i byggnad

Stationerna Vollsjö och Sjöbo, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en villabrand. Under framörning inkommer ytterligare ett larm och efter information dirigeras station Sjöbo mot ovanstående larm. Vid ankomst till villabranden kan Vollsjöstyrkan konstatera mindre rökutvecking i samband med torrkokning. Räddningstjänsten utför temperaturkontroller med IR-kamera och lämnar därefter platsen.

Läs mer

Ras / Skred

Station Ystad och yttre befäl larmas till en adress där bitar av fasaden på en fastighet fallit ner på trottoaren. Lyckligtvis undkommer en person när en bit puts och telelsten faller ner strax efter denna. Räddningstjänsten spärrar omedelbar av hela gatan och säkrar in/utgången av fastigheten. Polis kommer till platsen och dirigerar om trafiken via Hamngatan. Under tiden kontrolleras hela fasaden med räddningstjänstens skylift och alla bitas/telelstenar som sitter löst plockas ned för hand. Ett stort kontaktnät byggs upp och kommunens gatuchef informeras och jouren kontaktas. Bussbolag informeras att gatan är stängd och all trafik måste ledas om. Fastighetsägarens representant informeras och under morgondagen etableras vidare kontakt mellan fastighetsägare och Ystads kommun. Räddningstjänsten avslutar ärendet kl.20:30

Läs mer

Brand i byggnad

Stationerna Brösarp och Simrishamn, yttre befäl och räddningsvärnet i Kivik, polis och ambulans larmas till en brand i en radhusfastighet där det brunnit på spisen. Det är under framkörning inte fastställt att branden är släckt men vid framkomst kan konstateras att nyttjanderättshavaren har på ett föredömligt sätt kvävt branden på spisen med en trasmatta och därefter lämpat undan kastrullen. Det är sotskader efter branden i plasten runt köksfläkten därför kontrolleras im-kanalen och vindsrutrymmet med IR-kamera. Innehavaren har fått rök i sig och medföljer ambulans till sjukhus för kontroll. Räddningstjänsten avslutas kl.19:15

Läs mer